MUDr. Barbora Šilhánová
Promovala na 3. LF UK a do atestace v roce 2008 pracovala v Psychiatrické léčebně v Opavě. Od roku 2009 pracuje jako privátní ambulantní psychiatr v Psychiatrickém a psychosomatickém centru. Mimo této ambulance působí rovněž v Domě duševního zdraví v Ostravě - Porubě.

MUDr. Denisa Perničková
Absolvovala LF UP v roce a následně nastoupila na psychiatrické oddělení FN Ostrava. V roce 2010 atestovala z psychiatrie a v roce 2011 ze sexuologie. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v terapii zaměřené na člověka a v roce 2012 získala funkční specializaci v psychoterapii. Mimo naší ambulance působí rovněž Domě duševního zdraví v Ostravě- Porubě.

MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.
Po promoci na 3. LF UK nastoupil do Psychiatrické léčebny v Opavě, kde pracoval do atestace I. stupně v roce 2003. Poté nastoupil na psychiatrické oddělení FN Ostrava, kde pracuje dosud. V roce 2007 složil atestaci specializační způsobilosti v oboru psychiatrie, absolvoval také sebezkušenostní výcvik v psychodynamické psychoterapii. V ambulanci pracuje pouze se zvanými pacienty. specializaci v psychoterapii. Působí nově také v Domě duševního zdraví.